کلیدواژه‌ها = مدیریت راهبردی
الگوی بومی مدیریت راهبردی تحوّل مبتنی‌بر منظومه فکری رهبر معظم انقلاب

دوره 30، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 35-82

محمّدرضا حسنی آهنگر؛ روح الله تولایی؛ محمدمیلاد احمدی


الگوی دانشگاه تراز انقلاب اسلامی

دوره 25، شماره 3، آبان 1396، صفحه 21-52

حامد نجاران طوسی؛ مهدی فاتح راد؛ محمدعلی برزنونی؛ محمد رضا حسنی آهنگر؛ ابوالفضل محمدی