کلیدواژه‌ها = الگوی شایستگی
ابعاد و مؤلفه های شایستگی مدیر طلبه تراز انقلاب اسلامی

دوره 31، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 141-174

علی ترابی کلاته قاضی؛ محسن کشاورز


الگوی شایستگی‌های مدیران جهادی

دوره 31، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 125-158

غلامحسین رضایت؛ ارشاد اسحاقی


تبیین الگوی شایستگی مدیران جهادی تمدن‌ساز (مورد مطالعه: شهید قاسم سلیمانی)

دوره 28، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 141-168

محمد امین پهلوان شریف؛ محمد حسین کاظمی