نویسنده = ������ ������������ ��������
الگوی سیستمی نهادینه‌سازی ارزش‌ها در ناجا

دوره 29، شماره 3، آبان 1400، صفحه 105-126

هادی خان محمدی؛ حسین اصلی پور


طراحی الگوی مفهومی عوامل پیش برنده و بازدارنده مشارکت شهروندی در نهج‌البلاغه

دوره 26، شماره 2، تیر 1397، صفحه 65-89

رضا واعظی؛ هادی خان محمدی؛ مصطفی دلشاد تهرانی؛ حسین اصلی پور