نویسنده = ���������� ���������� ������
تبیین چارچوب عقلانیت بر اساس آموزه‌های اسلامی و سهم‌یاری‌های آن برای مدیریت دولتی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 5-48

احسان رحیمی؛ حسن زارعی متین؛ عبدالله توکلی؛ حمیدرضا یزدانی


شناسایی مؤلفه‌های سازمان اخلاقی از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه

دوره 28، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 149-174

گل ارا پورمجرب؛ حسن زارعی متین؛ علی اصغر پورعزت؛ حمیدرضا یزدانی


تبیین الگوی سرمایه اجتماعی براساس اندیشه مقام معظم رهبری (دامت ظله)

دوره 27، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 37-63

علی عابدینی؛ حسن زارعی متین؛ حسین عابدینی