نویسنده = محمد امین پهلوان شریف
معنویت اسلامی در بستر سازمان: تحلیل کیفی بر بیانات مقام معظم رهبری

دوره 30، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 105-129

حسن خلیلی؛ محمد امین پهلوان شریف؛ علیرضا نوبری


ارائه الگوی نظام‌مند شفافیت براساس آیات قرآن کریم؛ رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

دوره 30، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 165-200

محمد امین پهلوان شریف؛ احمد ترابی؛ سید یوسف کمالیان مهریزی


تبیین الگوی شایستگی مدیران جهادی تمدن‌ساز (مورد مطالعه: شهید قاسم سلیمانی)

دوره 28، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 141-168

محمد امین پهلوان شریف؛ محمد حسین کاظمی