نویسنده = علی خانی
شایستگی های فرماندهان جنگ نرم در جهاد تبیین

دوره 31، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 79-109

علی خانی؛ محمود احمدی؛ مهدی محمدی


تبیین و مدل‌سازی مفهومی کنترل اسلامی از دیدگاه امام علی علیه‌السلام

دوره 26، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 107-133

علی خانی؛ علیرضا علی احمدی؛ محمد تقی امینی؛ ساسان زارع


فهم اولویتهای راهبردی تحول نظام آموزش و پرورش از دیدگاه امام خامنه ای

دوره 23، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 105-135

حسن دانایی فرد؛ مصباح الهدی باقری کنی؛ علی خانی