نویسنده = غلامحسین نیکوکار
بررسی رابطه اخلاق اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 22، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 123-139

ناصر عسگری؛ غلامحسین نیکوکار؛ محمد امینی


طراحی الگوی جامع ترفیع جایگاه برند حلال در بازارهای فرامنطقه‌ای با رویکردی سیستمی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 241-257

غلامحسین نیکوکار؛ علی نجاتبخش اصفهانی؛ علی شاه نظری؛ محمد موزیری قیری