نویسنده = محمد رضا سلطانی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل و ارزیابی مقالات فصلنامه مدیریت اسلامی (۱۴ شماره)

دوره 24، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 191-215

محمد رضا سلطانی؛ امیر رضا خوشبین