کلیدواژه‌ها = تصمیم‌گیران
تعداد مقالات: 2
1. چکیده انگلیسی (پاییز 97)

دوره 26، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 160-166

قاسم قنبری خانقاه


2. بررسی تأثیر هوش فرهنگی و توکل بر گرایش زمانی تصمیم‌گیران بخش دولتی

دوره 26، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 15-36

مصطفی جعفری؛ سمانه نظامی راد