کلیدواژه‌ها = بخل و میانه روی و اسراف در زندگی فردی و اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نتایج رفتار (بخل، میانه روی، اسراف) براساس ادبیات اسلامی

دوره 22، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 79-112

منصور صادقی مال امیری