کلیدواژه‌ها = دین
چیستی سازمان و استعاره‌های آن از منظر قرآن

دوره 31، شماره 3، آذر 1402، صفحه 113-150

محمدباقر بابایی


ارائه چارچوب مفهومی سبک کسب و کار اسلامی

دوره 23، شماره 3، مهر 1394، صفحه 123-142

اسماعیل کلانتری؛ ابراهیم کلانتری؛ فاطمه محمودی؛ حمید مقامی