نویسنده = ������������ ���������� ������������
طراحی الگوی سرمایه فکری فرهنگ محور در دانشگاه‌ها ی ایران

دوره 28، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 193-219

شهین غیاثی؛ یدالله مهرعلی زاده؛ محمد حسین پور؛ ماریا نصیری