نویسنده = ������������������������ ������ ��������
مرور دامنه پژوهش‌های مدیریت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران: فرامطالعه مقالات منتشرشده تا سال ۱۴۰۰ هجری شمسی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 189-219

سیدمهدی سیدطباطبایی؛ محمد احمدی؛ علیرضا حاجی‌زاده؛ امیر میان‌بندی