نویسنده = ���������� ����������
رویکرد غایت گرایانه به علم دینی و ارائه الگوی دانشگاه مسئله‌محور

دوره 29، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 9-36

ساسان زارع؛ مهدی قضاوی زاده


تبیین و مدل‌سازی مفهومی کنترل اسلامی از دیدگاه امام علی علیه‌السلام

دوره 26، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 107-133

علی خانی؛ علیرضا علی احمدی؛ محمد تقی امینی؛ ساسان زارع