نویسنده = ������������ ��������������
تبیین مضمون های مدیریت عملکرد کارکنان در پرتو نهج‌البلاغه

دوره 31، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 189-223

ملیحه جوانی؛ سیدمحسن علامه؛ علی صفری؛ نصر الله شاملی


طراحی الگوی خودرهبری از دیدگاه قرآن کریم

دوره 28، شماره 1، اردیبهشت 1399

امیرمسعود عطائی؛ سیدمحسن علامه؛ علی صفری؛ محمدصالح طیب نیا