نویسنده = ���������� �������� ����������
ابعاد و مؤلفه‌های حکومت‌داری از منظر امام خمینی (رحمةالله) با رویکرد دانش مدیریت دولتی

دوره 30، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 11-61

علیرضا علیخانزاده؛ داوود حسین پور؛ وجه الله قربانی زاده؛ بهروز رضایی منش


طراحی الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر تعالیم دینی

دوره 26، شماره 3، آذر 1397، صفحه 87-103

بهروز رضایی منش؛ علی پوربهروزان