نویسنده = �������������� ������ ��������
بررسی راهبردهای کلان تعامل مسجد و کودک و نوجوان با رویکرد تحلیل اهمیت عملکرد

دوره 28، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 47-73

علیرضا شریف فرد؛ روح الله رازینی؛ حسین عباسی نوذری


طراحی الگوی تصمیم گیری با رویکرد اسلامی

دوره 23، شماره 4، دی 1394، صفحه 73-100

روح الله رازینی؛ مهدی عزیزی