نویسنده = ������������ ��������
واکاوی و فهم اصول اسلامی خط‌مشی‌گذاری فرهنگی مبتنی بر سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)

دوره 26، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 107-145

میثم آقداغی؛ حسین خنیفر؛ حسن دانایی فرد؛ مصطفی دلشاد تهرانی


بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر عدالت سازمانی، رضایت شغلی و ترک خدمت کارکنان

دوره 25، شماره 4، دی 1396، صفحه 203-230

محرم عباسی؛ حسین خنیفر؛ مائده السادات واعظ موسوی؛ میثم صمیمی


الگوی رهبری امام حسین(ع) در قیام عاشورا

دوره 24، شماره 3، مهر 1395، صفحه 129-145

محمد حسین رحمتی؛ حسین خنیفر؛ ابراهیم کتابی