نویسنده = ������������ ��������
ارائه الگوی رفتار مصرف در اسلام با رویکرد تحلیل مضمون با تمرکز بر آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام

دوره 27، شماره 3، آذر 1398، صفحه 21-48

سید علی اکبر افجه؛ غلامرضا مصباحی مقدم؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ احمد ترابی


کاوشی در سبک زندگی ‌اسلامی در حوزه رفتار مصرف کننده از دیدگاه نهج البلاغه

دوره 24، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 11-50

وحید خاشعی؛ حامد نظرپور کاشانی؛ سید محمد علی شریعت زاده