درامدی نظری بر تصمیم‌گیریِ راهبردیِ حکمت بنیان

نویسنده

علامه طباطابیی

چکیده

این مقاله برآن است تا با نگاهی حکمی و فلسفی به سیره مدیریتی و رهبری حضرت امام خمینی(ره)، نکاتی را از تصمیم­گیری راهبردی ایشان مشخص و بررسی کند و به آنها در بافت نظری سامان دهد. فرض نگارنده این است که فهم عمیق تصمیمات راهبردی امام خمینی(ره) جز از طریق درک و فهم مبادی حکمی و فلسفی اندیشه ایشان امکانپذیر نیست. روش این پژوهش، «مطالعه چند موردی» بوده و با به­کارگیری روش تحلیل داده­های ادهوک از شیوه تحلیل تم برای طبقه­بندی و کدگذاری محتوای پیامها و نامه­های امام خمینی(ره) استفاده شده است. طبق یافته­های این پژوهش، شاکله تصمیم­گیریهای امام خمینی(ره) مبتنی بر آرمانگرایی واقعیت­نگر بوده است که محصول این دستگاه تصمیم­گیری، تصمیمات راهبردی حکیمانه خواهد بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A theoretical Preface on Wisdom-Based Strategic Decision Making:

نویسنده [English]

  • Vahid Khashei
Assistant Professor, Management Departmrnt, Allameh Tabatabaee University
چکیده [English]

The article is to deliberate some points of the strategic decision making process of Imam Khomeini (ra) through a wisdom and philosophical view to his leadership and managerial styles and put them into order theoretically. It is the author’s assumption that deep understanding of Imam Khomeini’s (ra) strategic decision making is impossible except through understanding the bases of his wisdom and philosophical thoughts.  The method of the research is “multi – case study” and Ad hoc content analysis method and the themes analysis method were used to classify and code the messages contents and Imam Khomeini’s (ra) names. According to the findings of the research, the nature of Imam Khomeini’s (ra) decisions making has been based on the realistic idealism. The product of such a decision making system will be wise strategic decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Decision Making
  • Wisdom Look and Wisdom-Based, Imam Khomeini’s (ra) Management