نویسنده = غلامرضا طالقانی
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم‌سازی پیامدهای کیفیت مطلوب خدمات در مساجد

دوره 23، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 12-44

رسول عباسی؛ غلامرضا طالقانی؛ حسن عابدی جعفری؛ ابوالحسن فقیهی


2. تدوین الگوی کیفیت خدمات در مدیریت مسجد

دوره 22، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 57-78

رسول عباسی؛ حسن عابدی جعفری؛ غلامرضا طالقانی؛ ابوالحسن فقیهی