نویسنده = �������������� ������
مطالعه تطبیقی مهارت شنود مؤثر از منظر قرآن و حدیث و دانش مدیریت

دوره 20، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 131-146

رضا شکرانی؛ سید محسن علامه؛ سمیه انجمنی


بررسی تأثیر ادراک عدالت بر تصمیم گیری مدیران مبتنی بر آموزه های اسلامی

دوره 19، شماره 2، آذر 1390، صفحه 35-64

لیلا دهقانی؛ رضا شکرانی؛ حمید رضا نقشینه ارجمند