بررسی تأثیر ادراک عدالت بر تصمیم گیری مدیران مبتنی بر آموزه های اسلامی

نویسندگان

اصفهان

چکیده

 عدالت در سازمان بیانگر ادراک کارکنان از برخوردهای منصفانه در کار است. بنابراین در علم مدیریت زیر بنای عدالت سازمانی بر ادراک عدالت کارکنان استوار است. اینکه این مبنا در ادبیات دینی ما چه جایگاهی دارد، محور این مقاله است. تلاش شده است با روش مطالعه تطبیقی- مقایسه ای بین دانش مدیریت و مدیریت مبتنی بر آموزه های قرآن و نهج البلاغه این جایگاه مورد بررسی قرار گیرد.در تحلیل موضوع، سعی در ارائه الگویی عملیاتی و جامع و ارزشی در مبحث ادراک عدالت برای مدیر شده است که با توجه به اساسی‌ترین وظیفه مدیر که تصمیم گیری است، این الگو عرضه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impression of Justice understanding on Managers' Decision Making Based on Islamic Teaching

نویسندگان [English]

  • Laila Dehghani
  • Reza Shokrani
  • Hamid Reza Naghshineh Arjmand
Master's degree of Hadith and Quranic Sciences
چکیده [English]

Justice designates the justification of the employees' perception of just dealing toward them at work. In management, organizational justice is based on the perceived justice of the employees. This research is intended to clarify the place of  this basic issue in religious literature. This role is reviewed through a comparative study, which investigates the science of management and the management based on the teachings of the holy Quran and Nahjolbalaghah.
     The researchers have tried to analyze the issue for presenting an executive and comprehensive model of perceived justice based on values for the managers to apply at their most basic function of decision making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived justice at organizations
  • organizational justice
  • decision making in management
  • comparative study of management and Islamic teachings