تبیین مفهوم شادی در مدیریت اسلامی

نویسنده

چکیده

این تحقیق با هدف پژوهش در مفهوم شادی و خوشحالی و کشف عوامل مؤثر بر آن بر اساس قرآن کریم از طریق به کارگیری"رویکرد یکپارچه روش تحقیق موضوعی قرآن کریم و نظریه داده بنیاد" انجام شد. نتایج پژوهش دو نوع نظریه شادی را عرضه می­کند که عبارت است از نظریه شادی مطلق و نظریه شادی کاذب که هریک از آنها به ترتیب "الگوی شادی" و "الگوی ناشادی" را برای زندگی فرد به ارمغان می­آورد؛ در این الگوها شرایط علّی، زمینه­ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدهای هر یک از دو نظریه مشخص و عرضه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elaborating Exultation Concept in Islamic Management

نویسنده [English]

  • Roya Asadi Fard
چکیده [English]

The research was performed to find out the concept of exultation and to discover the effective factors on exultation based on the holy Quran through “integrated approach of methodology in the holy Quran and the grounded theory”. The consequences present two kinds of the exultation: the pure exultation theory and the false exultation theory each of which offers the “happiness formula” and the “unhappiness formula” to one’s life respectively. Moreover, the causative conditions, backgrounds, mediator conditions, strategies, and outcomes of the two theories were determined and presented through the model of the paradigm of the pure exultation theory and that of the false exultation theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exultation and Religion
  • Pure Exultation Theory
  • False Exultation Theory