کلیدواژه‌ها = تعالی نیروی انسانی؛ مدیریت تعالی؛ تعالی رزمندگان؛ فرهنگ عاشورایی
طراحی الگوی مدیریت تعالی رزمندگان دفاع مقدس

دوره 23، شماره 3، مهر 1394، صفحه 9-46

محمدجواد سعادت‌جو؛ مصباح الهدی باقری کنی؛ عادل آذر