کلیدواژه‌ها = رهبران معظم انقلاب اسلامی و دانشگاه
الگوی دانشگاه تراز انقلاب اسلامی

دوره 25، شماره 3، آبان 1396، صفحه 21-52

حامد نجاران طوسی؛ مهدی فاتح راد؛ محمدعلی برزنونی؛ محمد رضا حسنی آهنگر؛ ابوالفضل محمدی