کلیدواژه‌ها = سبک کسب و کار اسلامی
ارائه چارچوب مفهومی سبک کسب و کار اسلامی

دوره 23، شماره 3، مهر 1394، صفحه 123-142

اسماعیل کلانتری؛ ابراهیم کلانتری؛ فاطمه محمودی؛ حمید مقامی