کلیدواژه‌ها = عوامل رفتاری برند حلال
طراحی الگوی جامع ترفیع جایگاه برند حلال در بازارهای فرامنطقه‌ای با رویکردی سیستمی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 241-257

غلامحسین نیکوکار؛ علی نجاتبخش اصفهانی؛ علی شاه نظری؛ محمد موزیری قیری