کلیدواژه‌ها = اخلاق اسلامی کار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش و تأثیر اخلاق اسلامی کار و فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 20، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 9-32

محمد حسنی؛ زهرا حیدری زاده؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی