نویسنده = �������������� ����������
الگوی شایستگی‌های مدیران جهادی

دوره 31، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 125-158

غلامحسین رضایت؛ ارشاد اسحاقی