نویسنده = ������������ ���������� ������ ��������
ابعاد و مؤلفه‌های حکومت‌داری از منظر امام خمینی (رحمةالله) با رویکرد دانش مدیریت دولتی

دوره 30، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 11-61

علیرضا علیخانزاده؛ داوود حسین پور؛ وجه الله قربانی زاده؛ بهروز رضایی منش