نویسنده = ������������ ����������
تبیین مضمون های مدیریت عملکرد کارکنان در پرتو نهج‌البلاغه

دوره 31، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 189-223

ملیحه جوانی؛ سیدمحسن علامه؛ علی صفری؛ نصر الله شاملی