نویسنده = �������������� ������������ ������������������������
شناسایی الگوی شاخصه های مدیریت اسلامی بر مبنای کلام امیرالمومنین (ع) با تحلیل محتوای کتاب نهج البلاغه

دوره 30، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 11-51

مریم حقیقیان بیدگلی؛ سیدعبدالجابر قدرتیان کاشان