نویسنده = ������������ ������������������
الگوی بومی مدیریت راهبردی تحوّل مبتنی‌بر منظومه فکری رهبر معظم انقلاب

دوره 30، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 35-82

محمّدرضا حسنی آهنگر؛ روح الله تولایی؛ محمدمیلاد احمدی