نویسنده = ���������� ��������
طراحی الگوی شایستگی مدیران هیئت‌های مذهبی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 151-187

لیلا خسروی مراد؛ زهرا فیضی؛ حمیدرضا یونسی