نویسنده = �������� ���������� ��������
طراحی و تبیین الگوی نهاد تمدنساز، مبتنی بر تحلیل محتوای بیانیه گام دوم انقلاب

دوره 28، شماره 3، آبان 1399، صفحه 29-61

غلامرضا گودرزی؛ صادق حسنی مقدم؛ رسول نوروزی؛ مرتضی سلطانی