نویسنده = �������������� �������������� ��������
ارائه الگوی مدیریت بحران حضرت ابراهیم(ع) با بهره‌گیری از ابعاد چرخه سامانه مدیریت بحران جامع

دوره 29، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 89-120

الهه ابراهیمی؛ امیر غفوریان شاگردی؛ سعید آیباغی اصفهانی