نویسنده = ������ �������������� ������������
پژوهش‌های مدیریت رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی: مرور دامنه‌ای

دوره 30، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 113-164

میکائیل نوروزی؛ علیرضا چیت سازیان؛ سیدمهدی سیدطباطبایی