نویسنده = �������������� ��������������
تبیین چارچوب عقلانیت بر اساس آموزه‌های اسلامی و سهم‌یاری‌های آن برای مدیریت دولتی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 5-48

احسان رحیمی؛ حسن زارعی متین؛ عبدالله توکلی؛ حمیدرضا یزدانی


شناسایی مؤلفه‌های سازمان اخلاقی از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه

دوره 28، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 149-174

گل ارا پورمجرب؛ حسن زارعی متین؛ علی اصغر پورعزت؛ حمیدرضا یزدانی