نویسنده = ������������ ��������
تبیین مضمونهای تعالی اخلاق سازمانی در پرتو نهج‌البلاغه

دوره 29، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 121-148

مسعود حقیقت شهرستانی؛ علی اصغر پورعزت؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی