نویسنده = �������������� ����������
الگوی تصمیم‌گیری مبتنی بر ارزشهای راهبردی اسلامی

دوره 27، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 79-105

محمد گلچین کوهی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ لقمان کشاورز