نویسنده = محمد گلچین کوهی
تعداد مقالات: 1
1. الگوی تصمیم‌گیری مبتنی بر ارزشهای راهبردی اسلامی

دوره 27، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 77-103

محمد گلچین کوهی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ لقمان کشاورز