نویسنده = ������������������ ��������
معرفی مفهوم و مؤلفه‌های سپرسازی از مذهب در سازمان

دوره 29، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 129-153

فرزانه یگانه راد؛ علی اصغر پورعزت؛ داود کیاکجوری؛ محمدجواد تقی پوریان گیلانی