نویسنده = �������� �������� ������������
بررسی راهبردهای کلان تعامل مسجد و کودک و نوجوان با رویکرد تحلیل اهمیت عملکرد

دوره 28، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 47-73

علیرضا شریف فرد؛ روح الله رازینی؛ حسین عباسی نوذری