نویسنده = �������������� �������������� ������ ��������
ارائه الگوی نظام‌مند شفافیت براساس آیات قرآن کریم؛ رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

دوره 30، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 165-200

محمد امین پهلوان شریف؛ احمد ترابی؛ سید یوسف کمالیان مهریزی