نویسنده = �������������� �������� ��������
ابعاد اجتماعی و اقتصادی استفاده از خودرو‌های لوکس با رویکرد پژوهش ترکیبی

دوره 26، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 207-230

محمد حسین فرقانی؛ علی کاظمی؛ بهرام رنجبریان؛ مهسا قندهاری