نویسنده = �������������� ��������
واکاوی و فهم اصول اسلامی خط‌مشی‌گذاری فرهنگی مبتنی بر سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص)

دوره 26، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 107-145

میثم آقداغی؛ حسین خنیفر؛ حسن دانایی فرد؛ مصطفی دلشاد تهرانی