نویسنده = ������������������ ������������ ��������������
تبیین مضمونهای تعالی اخلاق سازمانی در پرتو نهج‌البلاغه

دوره 29، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 121-148

مسعود حقیقت شهرستانی؛ علی اصغر پورعزت؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


ارائه الگوی کرامت انسانی کارکنان در اسلام

دوره 24، شماره 4، دی 1395، صفحه 74-43

علی فلسفی؛ غلامرضا معمارزاده؛ محمد موسی خانی؛ سید مهدی الوانی