نویسنده = ���� �������� ���������������� ��������
الگوی رهبری شهید سید مرتضی آوینی در فعالیتهای رسانه‌ای

دوره 25، شماره 4، دی 1396، صفحه 95-121

سیاوش صلواتیان؛ غلامرضا گودرزی؛ میثم حق وردی طاقانکی