الگوی رهبری شهید سید مرتضی آوینی در فعالیتهای رسانه‌ای

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صدا و سیما

2 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه صدا و سیما

چکیده

الگوی رهبری شهید سید مرتضی آوینی از جمله تجربیاتی است که پس از انقلاب اسلامی در عرصۀ سازمانهای رسانه‌ای در دست است. دستیابی به این الگو می‌تواند پیش‌قدمی برای دستیابی به الگوی رهبری بومی سازمانهای رسانه‌ای باشد. هدف این پژوهش «شناسایی الگوی رهبری شهید آوینی» است. روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد به دلیل سازگاری با موضوع و روند پیش رو به‌عنوان روش این پژوهش انتخاب شده است. مصاحبه باز و عمیق و روش اسنادی، ابزار گردآوری داده‌ها بوده است. جامعۀ مورد بررسی این پژوهش آثار شهید آوینی و نوشته‌ها و مصاحبه‌هایی است که اطلاعاتی دربارۀ رهبری شهید آوینی در اختیار قرار بدهد و نیز همراهان و همکاران شهید آوینی است. نمونه‌های این پژوهش با استفاده از «نمونه‌برداری نظری» انتخاب شده‌ است. طی تحقیق، مصاحبه‌ها و اسناد به روش نظریه‌پردازی داده ‌بنیاد مطالعه و داده‌ها به روش شناسه‌گذاری کیفی و با کمک فن مقایسه دائمی در سه مرحله شناسه‌گذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. در مجموع، طی این تحلیل‌ها ۱۹۷ مفهوم مشخص شد. این مفاهیم نیز طی روند انتزاع در ۶۶  زیرمقوله، ۱۲ مقوله و در آخر سه مقولۀ محوری دسته‌بندی شد. نهایتاً طی این مراحل الگوی رهبری شهید آوینی در قالب یک الگوی مفهومی طراحی شد. «نظر و عمل دینی»، «نظر و عمل تشکیلاتی» و «ولایت داشتن» مقولات محوری این الگو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Martyre Sayyed Morteza Avini’s Leadership Model for Media Activities

نویسندگان [English]

  • Siavash Salavatian 1
  • Gholamreza Goodarzi 2
  • Meisam Haghverdi Taghanaki 3
1 Instructor at Mazandaran University
2 Associate professor at Imam Sadegh University
3 Master’s degree of Media Management, University of Seda va Sima
چکیده [English]

A model of leadership presented by Martyr Sayyed Morteza Avini is a novel experience in the field of media organizations after the Islamic Revolution. Identifying this model can be a stepping stone for local leadership model for media organizations. This study is intended to identify martyr Avini’s Leadership Model. Grounded theory has been selected as the method for research because of its compatibility with the subject and the current trend. Open and deep interviews and documentary methods have been used to collect data. The research population includes all the works by Martyr Avini, writings and interviews that provide information about his model of leadership, as well as his colleagues and companions. The samples of this study are selected according to theoretical sampling method. The interviews and documents are analyzed through grounded theory method and the collected data are analyzed by qualitative coding getting help from constant comparison in three stages of open, axial and selective coding. Totally, 197 concepts were identified by this analysis. These concepts were categorized in an abstract process including 66 subcategories, 12 categories, and three main aspects. Eventually, Avini's leadership model was designed as a conceptual model. The main aspects of this model includes ‘religious ideas and practice’, ‘organizational ideas and practice’, and ‘Vilayah’.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leadership and leadership model
  • media leadership
  • media organization model
  • Martyr Sayyed Morteza Avini
آوینی، سیدمرتضی (۱۳۸۳). توسعه و مبانی تمدن غرب. تهران: نشر ساقی.
آوینی، سیدمرتضی (۱۳۹۰). آینه جادو. ج سوم. تهران: نشر واحه.
آوینی، سیدمرتضی (۱۳۹۱). تماشاگه راز. تهران: نشر واحه.
ایران‌نژاد پاریزی، مهدی؛ ساسان‌گوهر، پرویز (۱۳۷۱). سازمان و مدیریّت از تئوری تا عمل. تهران: انتشارات علوم بانکداری جمهوری اسلامی ایران.
خاشعی، وحید؛ دهقان، علی (۱۳۹۱). مدیریت راهبردی در رسانه‌ها از نظریه تا عمل. تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
خورشیدی، سعید (۱۳۸۸). بررسی و تبیین الگوی رهبری حجت‌الاسلام سید حسن نصرالله. تهران: دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع).
دفت، ریچارد ال (۱۳۸۱). مبانی تئوری و طراحی سازمان. ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رضاییان، علی (۱۳۸۹). مبانی مدیریت رفتار سازمانی. تهران: سمت.
رضایی‌زاده، محمود (۱۳۷۶). بررسی تحلیلی سبک رهبری رهبران اسلامی: حضرات پیامبر اکرم(ص) و ائمۀ اطهار(ع). تهران: دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع).
سعدآبادی، حسن (۱۳۹۰). طراحی الگوی رهبری معنوی بر اساس ارزشهای اسلامی (با تکیه بر ویژگیهای فرماندهان شهید دفاع مقدّس). تهران: دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع).
شیخ‌زاده، محمد (۱۳۹۰). الگوی رهبری خدمتگزار مبتنی بر دیدگاه امام خمینی(ره). تهران: دانشگاه تهران.
عابدی جعفری، حسن (۱۳۷۲). رهبری و مدیریت: رابطه دو مفهوم. فصلنامه مصباح. ش 6: ۱ ـ ۱۶.
عباسی، داود (۱۳۹۰). مطالعه اکتشافی آیین رهبری فرماندهان شهید با استفاده از نظریه مبنایی. تهران: دانشگاه تهران.
مطهری، مرتضی (۱۳۷۰). مجموعه آثار. تهران: نشر صدرا.
مک‌کوئیل، دنیس (۱۳۸۲). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی. ترجمه پرویز اجلالی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.